Vďaka štátnym reguláciam tento webový portál, ktorý spájal predajcov a kupujúcich zdarma a bez zisku, nemôže naďalej existovať.